Wypożyczalnia samochodów Logo PASNET

Wypożyczalnia samochodów

Wersja demonstracyjna

Wersja demonstracyjna programu do wypożyczalni samochodów zawiera ograniczenie czasowe - można z niej korzystać przez 2 tygodnie od momentu zainstalowania programu. Wersja ta nie ma natomiast żadnych ograniczeń w funkcjonalności. Po dokonaniu zapłaty i wczytaniu pliku z licencją dane wprowadzone przez użytkownika w wersji demonstracyjnej będą dostępne w wersji produkcyjnej.
Po zakupie licencji istnieje możliwość dostosowania programu do wymagań danej wypożyczalni samochodów, np. dodanie nowych pól, raportów, funkcjonalności.

Wersja programu: 3.0
Data: 2017-03-07
Rozmiar pliku: 12,3 MB
Wcześniejsze wersje demonstracyjne

Copyright © 2017 PASNET