Warsztat samochodowy Logo PASNET

Warsztat samochodowy

Wersja demonstracyjna

Wersja demonstracyjna programu do warsztatów samochodowych zawiera ograniczenie czasowe - można z niej korzystać przez 2 tygodnie od momentu zainstalowania programu. Wersja ta nie ma natomiast żadnych ograniczeń w funkcjonalności. Po dokonaniu zapłaty i wczytaniu pliku z licencją dane wprowadzone przez użytkownika w wersji demonstracyjnej będą dostępne w wersji produkcyjnej.
Po zakupie licencji istnieje możliwość dostosowania programu do wymagań danego warsztatu samochodowego, np. dodanie nowych pól, raportów, funkcjonalności.

Wersja programu: 7.0
Data: 2017-01-20
Rozmiar pliku: 11,5 MB
Wcześniejsze wersje demonstracyjne

Copyright © 2017 PASNET